KOCH Gummi & Kunststoffpflege 10lt

166,60 

Loščilo za pnevmatike, gumijaste in plastične dele. Izjemno sijoče in viskozno. Čista uporaba. Vsebina: 10lt.

Opis produkta

Učinkovito loščilo za pnevmatike, gumijaste in plastične dele. Ščiti, varuje in podaja originalen videz površinam. NAVODILA ZA UPORABO. Tekočina se ne meša z vodo. Na suho in očiščeno površino z gobo ali aplikatorjem nanesite loščilo in pustite, da se posuši. Ne uporabite na površinah, kjer je spolzkost nezaželena. To je na predpražnikih, pedalih, volanu in ostalih delih. Vsebina: 10lt.

Dodatne informacije

Varnostni napotki

Lahko vnetljiva tekočina in hlapi. Lahko povzroči zaspanost ali omotico. Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. Preprečiti vdihavanje hlapov ali razpršila. Preprečiti sproščanje v okolje. Ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE / zdravnika. Hraniti na dobro prezračevanem mestu. Hraniti v tesno zaprti posodi. Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože. Ogljikovodiki, C7-C9, n-alkani, izoalkani, ciklo-alkani

Vnetljivo

Zdravju škodljivo

Dražilno

POVEZANI PRODUKTI