KOCH Powder Star 25kg

Visoko učinkoviti čistilni prah za samopostrežne avtopralniške sisteme. Vsebina: 25kg.

Šifra: 227025 Kategorije: , ,

126,79 

Opis produkta

Visoko učinkovit, visoko peneč čistilni prašek na osnovi fosfatov, ki je nežen na površinah za samopostrežne avtopralnice in visokotlačne aparate z dozirniki prahu. Kombinacija visokokakovostnih posebnih tenzidov in kompleksirnih sredstev izredno hitro zrahlja še tako trdovratno umazanijo, kot so mrčes, ptičji iztrebki in umazanija iz okolja. Za Powder Star je značilna dobra sipkost in hitra topnost. Z intenzivno, prijetno dišavo. VDA ustreza razredu A: reakcijski čas maks. 5 min, maks. koncentracija nanosa 1:100.

Navodilo za uporabo: Z dozirnikom prahu dodamo pribl. 7-15 g/min do pribl. 5 -10 l vode (0,07% – 0,3 %). VDA ustreza razredu A: reakcijski čas maks. 5 min, maks. koncentracija aplikacije 1:100.

Dodatne informacije

Varnostni napotki

Povzroča draženje kože. Povzroča hude poškodbe oči. Lahko povzroči draženje dihalnih poti. Preprečiti vdihavanje prahu. Uporabljati le zunaj ali v dobro prezračevanem prostoru. Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. PRI STIKU S KOŽO: Umiti z veliko vode. PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika. Vsebuje: natrijev sulfat Alkoholi, C12-14, etoksiliran.

Jedko

Dražilno

POVEZANI PRODUKTI