KOCH Powerful Dry&Care 20lt

Sodobno tehnološko izpopolnjeno sušilno sredstvo za avtomatske avtopralnice. V trdi vodi ne ostajajo ostanki vode. Vsebina: 20lt.

Šifra: 451020 Kategorije: , ,

197,49 

Opis produkta

Sodobno tehnološko izpopolnjeno sušilno sredstvo za avtomatske avtopralnice. V trdi vodi ne ostajajo ostanki vode. Optimalno primeren za biološke sisteme za čiščenje vode in ne vsebuje mineralnih oljnih ogljikovodikov. Vsebina: 20lt.

Dodatne informacije

Varnostni napotki

Povzroča draženje kože. Povzroča hude poškodbe oči. Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika. Vsebuje: 1-Propanamin, 2-hidroksi-N-(2-hidroksipropil)-N,N-dimetil-, ester z maščobnimi kislinami, C18 nenasičen, Me-sulfati (soli)

Jedko

POVEZANI PRODUKTI