KOCH Power Schaum 21kg

Pena za avtomatsko pranje vozil. Vsebina: 21kg

Šifra: 250021 Kategorije: , ,

93,11 

Opis produkta

Pena za avtomatsko pranje vozil. Power-Schaum Vsebuje: Natrijev C14-17 sekundarni alkil sulfonati; Alkoholi, C12-14, etoksilirani <2,5 EO, sulfati, natrijeva sol. Vsebina: 21kg

Dodatne informacije

Varnostni napotki

Vsebuje: Natrijev C14-17 sekundarni alkil sulfonati; Alkoholi, C12-14, etoksilirani <2,5 EO, sulfati, natrijeva sol. Nevarno: Povzroča draženje kože. Povzroča hude poškodbe oči. Nositi zaščitne rokavice/zaščito za oči/zaščito za obraz. PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika. Sestavine po Uredbi o detergentih EC 648/2004 15% – 30%: anionske površinsko aktivne snovi; parfumi

Jedko

POVEZANI PRODUKTI