KOCH SHIELD & GLOSS WAX 20lt

Premium zaščitni vosek, z dodatki za visok sijaj in dolgotrajnim negovalnim učinkom. Vonj po češnji. Vsebina: 20lt.

Šifra: 462020 Kategorije: , , ,

365,85 

Opis produkta

Premium koncentrirani zaščitni vosek,z dodatki za visoki sijaj in dolgotrajnim negovalnim učinkom. Edinstvena sestava komponent zagotavlja izjemno globok sijaj, dolgotrajno hidrofobnost (učinek kroglic na barvi, steklu in plastiki) in žametno mehak občutek. Vonj po češnji zagotavlja intenzivno dišavno izkušnjo.Zaščitni sloj, ki je nastal na vozilu prekrije majhne praske. V primeru dežja zagotavlja tudi dobro vidljivost, s hitrim odtekanjem na steklenih površinah. Preprečuje bledenje in krhkost plastičnih delov in impregnira kabrioletne strehe. Redna uporaba pomembno prispeva k ohranjanju vrednosti vozila.

NAVODILO ZA UPORABO: Priporočljivo redčenje: Mrzlo voskanje – penilna pištola od 8-12ml.Premium voskanje: 12-16ml.

Dodatne informacije

Varnostni napotki

OPOZORILA: Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči. Povzroča hude poškodbe oči. Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. Ne vdihavati hlapov ali razpršila. Preprečiti sproščanje v okolje. Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/obraz. PRI ZAUŽITJU: Izprati usta. Ne izzvati bruhanja. PRI STIKU S KOŽO(ali lasmi): Takoj sleči vsa kon taminirana oblačila. Kožo izprati z vodo ali prho. PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadal jujte z izpiranjem. Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika. Vsebuje: Ocetna kislina. 1-propanaminij,2-hidroksi-N-(2-hidroksipropil)-N,N-dimenil-,diestri z maščobnimi kislinami rastlinskega olja,C18-nenasičen,metil sulfati(olja),Amini,alkil lojevih maščobnih kisline,etokse liranih,Poli(3-((2-aminoetil)amino)propil)metil(dimetil)siloksan,metoski-terminirno.

Jedko

Okolju škodljivo

POVEZANI PRODUKTI