KOCH Tankinnenreiniger BL 35kg

166,53 

Alkalni penasti detergent za čiščenje notranjosti rezervoarjev, silosov, kontejnerjev, IBC posod, itn. Vsebina: 35kg

SKU: 258035 Kategorije: , ,

Opis produkta

Alkalni detergent za čiščenje notranjosti rezervoarjev, silosov, kontejnerjev, IBC posod, itn. Olja, maščobe, beljakovine, prah, praški in plastični granulati se hitro odstranijo ter ne puščajo nobenih sledi. Pena se odlično inhibira in hitro izpira. Detergent ima dovoljenje za čiščenje v živilski industriji (Dekra, ÖNORM 5105). VSEBUJE: Kalijev hidroksid. NAVODILA ZA UPORABO: Odvisno od trdovratne umazanije, redčite detergent od 1:10 do 1:100 in pršite na umazanijo z nizkim ali srednjim curkom. Pustite stati na površini od 1 do 5 minut. Če je potrebno, čistite tudi ročno. Nato temeljito sperite in odstranite umazanijo z visokotlačno napravo. OPOZORILA: Ne uporabljajte na vročih površinah. Ne pustite, da se zasuši. Ni
primeren za uporabo na barvnih in lakiranih površinah. Pred uporabo preverite ustreznost in skladnost.

Dodatne informacije

Varnostni napotki

Vsebuje: Kalijev hidroksid. Nevarno: Lahko je jedko za kovine. Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči. Ne vdihavati meglice/hlapov. Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. PRI ZAUŽITJU: izprati usta. NE izzvati bruhanja. PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Izprati kožo z vodo/prho. PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika. Odpraviti razlitje, da se prepreči materialna škoda. Sestavine po Uredbi o detergentih EC 648/2004 < 5%: neionske površinsko aktivne snovi, fosfati

Jedko

POVEZANI PRODUKTI