KOCH Silicon & Wachsentferner 5lt

Odstranjevalec silikona, topen v vodi.

54,70 

Opis produkta

Topilo na osnovi alkohola, za odstranjevanje silikonskih olj, voskov, in ostankov poliranja. Primeren za vse površine, ki so odporne na topila. Obdelane površine so optimalno pripravljene za nadaljnje korake predelave (barvanje,
1K-Nano barvno tesnjenje itd.). Ne vsebuje halogeniranih ogljikovodikov. NAVODILA ZA UPORABO: Uporabite nerazredčeno ali razredčeno do 1: 4 in ga obrišite s čisto in suho krpo. V primeru občutljive barve enobarvnih ali enoslojnih ali podobnih občutljivih površin razredčite 1: 4 z vodo, da se prepreči matiranje.

Dodatne informacije

Varnostni napotki

Vsebuje: pomarančevec, sladki, ekstrakti. Nevarno: Vnetljiva tekočina in hlapi. Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno. Povzroča draženje kože. Lahko povzroči alergijski odziv kože. Povzroča hudo draženje oči. Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. Preprečiti vdihavanje hlapov/razpršila. Preprečiti sproščanje v okolje. Nositi zaščitne rokavice/zaščito za oči/obraz. PRI ZAUŽITJU: takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika. NE izzvati bruhanja. Ob slabem počutju poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. Sestavine po Uredbi o detergentih EC 648/2004 5% – < 15%: neionske površinsko aktivne snovi; parfumi (Citral, Citronellol, Geraniol, Limonene, Linalool)

Vnetljivo

Dražilno

POVEZANI PRODUKTI