KOCH Tinten & Kuli-Ex 250ml

Odstranjevalec črnila in sledi kemičnih svinčnikov. Raztopi vodotopne sledi hitro in temeljito iz tekstila, usnja in ploščic.

Šifra: 197250 Kategorije: , , ,

14,31 

Opis produkta

Odstranjevalec črnila in sledi kemičnih svinčnikov. Raztopi vodotopne sledi hitro in temeljito iz tekstila, usnja in ploščic. Tinten & Kuli-Ex ne vsebuje halogeniranih ogljikovodikov in je zaradi svežega pomarančnega vonja prijeten. NAVODILO ZA UPORABO: Odstranjevalec nanesite na mikrokrpico, previdno odstranite umazanijo (ne drgnite), nato pa previdno obrišite s suho absorpcijsko krpico. Pri težki umazaniji ponovite postopek. Po končanem postopku očistite površine s primernim čistilom (npr. Pol Star). OPOZORILO: Ni primeren za umetno usnje in plastiko. Pred uporabo preverite obstojnost barve in združljivost materiala.

Dodatne informacije

Varnostni napotki

Vnetljiva tekočina in hlapi. Povzroča hudo draženje oči. Lahko povzroči alergijski odziv kože. Lahko povzroči zaspanost ali omotico. Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. Preprečiti vdihavanje hlapov. Nositi zaščitne rokavice in zaščito za oči / obraz. Ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE / zdravnika. 1-Metoksi-2-propanol Ekstrakt oranže, sladki

Vnetljivo

POVEZANI PRODUKTI