KOCH Vorreiniger B 11kg

Visokokoncentrirani, alkalni in visokopeneči detergent za predpranje vozil. Brez fosfatov. Odlično odstranjuje insekte, ptičje iztrebke, okoljsko umazanijo, itn. Vsebina: 11kg.

Šifra: 211011 Kategorije: , ,

61,50 

Opis produkta

Visokokoncentrirani, alkalni in visokopeneči detergent za predpranje vozil. Brez fosfatov. Odlično odstranjuje insekte, ptičje iztrebke, okoljsko umazanijo, itn. Kombinacija visokokakovostnih kompleksirnih sredstev in posebnih površinsko aktivnih snovi raztopi umazanijo zelo hitro in je zato idealno primernen zlasti za močno obremenjene avtopralnice in za brezkontaktno pranje pod visokim pritiskom. Posebna korozivni inhibitorji zagotavljajo visoko skladnost materialov glede občutljivih komponent, kot je npr. anodiziran aluminij. Primeren tudi za odstranjevanje kopolimera. Optimalno primerna tudi za biološke čistilne naprave. Hitro ločevanje in preskušanje v skladu z ÖNORM 5106 (preskusna koncentracija 0,05% masa). VDA ustreza razredu A: reakcijski čas max. 5 min, max. uporaba koncentracije 1: 300. Razred B: reakcijski čas max. 1 min, maks. uporaba koncentracije 1:30.
NAVODILA ZA UPORABO: Odvisno od kopičenja umazanije: Predpranje od 1:30 do 1:50. Čiščenje platišč od 1: 3 do 1:10. Kopolimer od 1: 5 do 1:10. Samopostrežno pranje pod visokim pritiskom: 1: 300. Nanesite na celotno površino, pustite reagirati kratek čas in temeljito očistite z visokotlačnim čistilcem.

Dodatne informacije

Varnostni napotki

Lahko povzroči draženje dihalnih poti. Povzroča draženje kože. Povzroča hude poškodbe oči. Sum povzročitve raka. Pred uporabo pridobiti posebna navodila. Preprečiti vdihavanje hlapov ali razpršila. Nositi zaščitne rokavice / zaščitno obleko in zaščito za obraz / oči. PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. PRI izpostavljenosti ali sumu izpostavljenosti: poiščite zdravniško pomoč / oskrbo. Hraniti na dobro prezračevanem mestu. Hraniti v tesno zaprti posodi. Trinatrijev nitrilotriacetat Etanolamin Izotridekanol, etoksiliran Alkoholi, C12-14, etoksilirani, sulfati, natrijeve soli Natrijev hidroksid

Jedko

Zdravju škodljivo

Dražilno

POVEZANI PRODUKTI