KOCH Wash & Finish 10lt

Specialno sredstvo za učinkovito čiščenje zunanjih površin brez vode. Vsebina 10lt.

84,55 

Opis produkta

Specialno sredstvo za hitro in enostavno zunanje čiščenje brez vode. Uporaba za rahlo do zmerno umazana vozila. Čisti, neguje in ščiti lake vozil, steklo, plastične dele, platišča itd. v enem koraku. Inovativni sestavni deli za čiščenje in nego nežno očistijo površine, tako da ostanejo sijoči in hidrofobni. Predhodno uporabljeni voski se obdržijo. Uporaba za čiščenje osebnih, kamping in komercialnih vozil ter motociklov. Vsebina: 10lt.

Dodatne informacije

Varnostni napotki

Lahko povzroči alergijski odziv kože. Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda. Hraniti zunaj dosega otrok. Preprečiti vdihavanje hlapov ali razpršila. Nositi zaščitne rokavice. Če nastopi draženje kože ali se pojavi izpuščaj: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. Odstraniti vsebino/ posodo registrinemu podjetju za odstranjevanje odpadkov. Vsebuje: 2-metilizotiazol-3(2H)-on.

Dražilno

POVEZANI PRODUKTI