MAST ZA VISOKE OBREMENITVE 500ml

10,86 

Odličen sintetični in oprijemljivi lubrikant za mazanje gibljivih strojnih delov, cilindričnih in hidravličnih elementov, polžastih vijakov, verig s spojnimi členi ter kablov, ki so izpostavljeni visokim obremenitvam, udarcem in vibracijam. Vsebina: 500ml.

SKU: MO-J0369 Kategoriji: ,

Opis produkta

Izredno močno oprijemljiva, kompaktna in lepljiva rumenkasta mast, ki izpodriva vlago, globoko prodira, zmanjšuje trenje ter ščiti obdelane površine.

Mast je izredno odporna na visokotlačne obremenitve, težke, prečne in drsne premike ter potisne hidravlične elemente. Vsebuje mešanico sintetičnih in mineralnih olj, lepljivih dodatkov in aditivov, ki materiale ščitijo pred korozijo. Zmanjšuje trenje in obrabo na elementih. Odporna je tudi na sladko in slano vodo, blage kisline in alkalne zmesi. Primerna za uporabo na verižnih obročkih O/X/Z. Mast ne polzi s hitro rotirajočih delov in se uporablja za podmazovanje vodil zobniških prenosov, zobatih letev, vodil okovja, jeklenih elementov, zglobov, verig itn. Ne poškoduje lakirnih površin.

Temperaturno območje dela od -35 °C do -200 °C.

Dodatne informacije

Varnostni napotki

Vsebuje: pentan. Nevarno: Zelo lahko vnetljiv aerosol. Lahko povzroči zaspanost ali omotico. Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju. Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože. Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda. Hraniti zunaj dosega otrok. Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. Ne pršiti proti odprtemu ognju ali drugemu viru vžiga. Ne preluknjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna. Ne vdihavati razpršila. Uporabljati le zunaj ali v dobro prezračevanem prostoru. Preprečiti sproščanje v okolje. Nositi zaščitne rokavice/zaščito za oči. PRI ZAUŽITJU: Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika. NE izzvati bruhanja. PRI VDIHAVANJU: Prenesti osebo na svež zrak in jo pustiti v udobnem položaju, ki olajša dihanje. Hraniti na dobro prezračevanem mestu. Zaščititi pred sončno svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam nad 50 °C/122 °F. Odstraniti vsebino/posodo v skladu z lokalnimi/regionalnimi/nacionalnimi/mednarodnimi predpisi.

Vnetljivo

Dražilno

Okolju škodljivo

POVEZANI PRODUKTI