SUPERSHINE 10kg

75,15 

Vosek za ročne in avtomatske avtopralnice.

SKU: 804.1.10lt Kategoriji: ,

Opis produkta

Koncentrirani silikonski sušilni vosek z izrednim loščilnim učinkom. Vodo s karoserije odbije hitreje in zaotavlja optimalno sušenje. Visoko učinkovit tudi v trdi vodi, ne pušča madežev na krtačah. Odlična loščilna in sušna aktivnost. Uporaba z vodo: 0,05% – 0,2%. Doziranje: Poleti 5ml- 15ml / vozilo. Pozimi: 7ml – 20ml / vozilo.

Dodatne informacije

Varnostni napotki

Vsebuje: 2-metilpropan-1-ol; Kvaterne amonijeve spojine, dimetildiloj alkil, kloridi. Nevarno: Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči. Povzroča hude poškodbe oči. Lahko povzroči draženje dihalnih poti. Lahko povzroči zaspanost ali omotico. Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. Preprečiti vdihavanje meglice/hlapov/razpršila. Preprečiti sproščanje v okolje. Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Izprati kožo z vodo/prho. PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi.

Jedko

Dražilno

Okolju škodljivo

POVEZANI PRODUKTI