TENZI Gran Smog 1000ml

9,74 

Močan detergent za čiščenje žara in pečic. Vsebina: 1000ml.

SKU: SP03/001 Kategoriji: ,

Opis produkta

Močan koncentrirani detergent za čiščenje žar površin in pečic. Zahvaljujoč svoji formuli odlično odstranjuje stare zažgane maščobe s površin. Vsebuje alkalne sestavine, zaradi katerih je čiščenje zelo enostavno. Vsebina: 1000ml.

NAVODILA ZA UPORABO:
• Priporočljivo uporaba z metodo penjenja.
• Nakopičena stara mast: 3-4 l / 10 l vode.
• Dnevno čiščenje: 500-1000 ml / 10 l vode.
• Temperatura vode 40-60 °C.
• Čas delovanja približno 30 minut.
• Sperite s čisto vročo vodo in pustite, da se posuši.

Dodatne informacije

Varnostni napotki

Vsebuje: kalijev hidroksid. Nevarno: Zdravju škodljivo pri zaužitju. Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči. Hraniti zunaj dosega otrok. Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. PRI ZAUŽITJU: Izprati usta. Ne izzivati bruhanja. PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Kožo izprati z vodo [ali prho]. PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/ zdravnika. Hraniti zaklenjeno. Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi. Sestavine po Uredbi o detergentih EC 648/2004 < 5%: neionske površinsko aktivne snovi

Jedko

Dražilno

POVEZANI PRODUKTI