TENZI Top Grill 1000ml

7,23 

Univerzalno čistilo za čiščenje žara in pečic. Vsebina: 1000ml.

SKU: SP34/001 Kategoriji: ,

Opis produkta

Pripravljeno čistilo za čiščenje žar površin in pečic. Odlično odstranjuje mastne prežganine s površin. Brez vonja. Vsebina: 1000ml

NAVODILA ZA UPORABO:
• Čistilo je pripravljeno za uporabo. Ne redčite z vodo.
• Pršite po površini, počakajte 2-5 minut in odstranite umazanijo z gobo. Po potrebi postopek ponovite.
• Za spiranje uporabite čisto in vročo vodo, nato obrišite s suho in čisto krpo.

Dodatne informacije

Varnostni napotki

Vsebuje: kalijev hidroksid. Nevarno: Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči. Hraniti zunaj dosega otrok. Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. PRI ZAUŽITJU: Izprati usta. Ne izzivati bruhanja. PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Kožo izprati z vodo [ali prho]. PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/ zdravnika. Hraniti zaklenjeno. Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi. Sestavine po Uredbi o detergentih EC 648/2004 < 5%: neionske površinsko aktivne snovi, amfoterne površinsko aktivne snovi, milo

Jedko

POVEZANI PRODUKTI