UNICLEAN 25KG

117,55 

Visokokakovostni univerzalni detergent za notranje čiščenje vozil.

SKU: 689.1.25kg Kategorije: , ,

Opis produkta

Visokokakovostni univerzalni detergent za notranje čiščenje vozil. Prijetno odišavljen, vsestranski, idealen za čiščenje tkanin, plastičnih in barvnih površin ter površin na splošno. Uporaba z vodo: 1:2 – 1:10.

Dodatne informacije

Varnostni napotki

Vsebuje: Alkil alkohol etoksilat; Kalijev hidroksid. Nevarno: Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči. Ne vdihavati meglice. Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. PRI ZAUŽITJU: izprati usta. NE izzvati bruhanja. PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Izprati kožo z vodo/prho. PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika. Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi. Pripravek v skladu s predpisi ni razvrščen kot nevaren. Sestavine po Uredbi o detergentih EC 648/2004 < 5%: fosfati, fosfonati, amfoterne površinsko aktivne snovi, anionske površinsko aktivne snovi, neionske površinsko aktivne snovi, EDTA in njene soli; parfumi

Jedko

POVEZANI PRODUKTI