ATG Cockpit-Fix Kit za popravilo armature

Komplet za popravilo armaturne plošče

Availability: Ni na zalogi Šifra: ATG006 Kategoriji: ,

Opis produkta

Atg Smart Repair kit za popravilo armaturnih plošč je kit primeren za popravilo armaturnih plošč raznih materialov kot so plastika, usnje,… Omogoča hitro in enostavno popravilo lukenj, ki so nastale od raznih inštalacij, za odstranjevanje odrgnin ali prask,…. Poleg armaturnih plošč je primeren tudi za popravilo vseh panelov v vozilu. 

Vsebina kompleta:
– 1 x posodica za mešanje barve
– 1 x bombažna tkanina
– 1 x plastična palica za nanašanje barve
– 1 x Trdilec
– 1 x Kovinska palica za prenos toplote
– 1 x Plastična masa za popravilo
– 1 x Specialno lepilo
– 1 x Strukturni papir
– 7 x različne barve za tekstil
– 1 x navodila za uporabo  

Pomembno:
Pozorno preberite navodila. Priporočamo, da pred samim popravilom produkt preizkusite na kakšnem starem kosu plastike.

  1. Čiščenje: Temeljito očistite poškodovano površino s čistilnim alkoholom. Odstranite vso umazanijo in pozorno preverite, ali je površina res čista in razmaščena predno se lotite samega popravila. Če so robovi obrabljeni ali nacefrani, jih zgladite s tapetniškim nožem ali britvico.
  2. Za večje poškodbe v trdi plastiki: Če so poškodbe armature večje oz. globje (npr. globje vžganine od cigaret, luknje od vrtanja, luknje od vijakov, ipd.), jih najprej zapolnite z ustrezno velikim kosom priloženega materiala (epoksi trak). To storite tako, da primerno odmerjen kos materiala gnetete s prsti približno eno minuto in s tem omogočite, da se obe komponenti materiala enakomerno zmešata. Material se bo začel trditi po približno 25 minutah. Če ste nanesli preveč materiala, ga odstranite z brusnim papirjem in/ali poliranjem. Nadaljujte s 6. korakom.
  3. Za manjše poškodbe v trdi plastiki: Za manjše poškodbe in praske armaturne plošče iz trde plastike po temeljitem čiščenju nadaljujte s 6. korakom.
  4. Za večje poškodbe v mehki plastiki: Če so poškodbe armature večje oz. globje (npr. globje vžganine od cigaret, luknje od vrtanja, luknje od vijakov, ipd.), jih najprej zapolnite z ustrezno velikim kosom priložene bombažne tkanine s kančkom lepila. S tem bi morali zapolniti večino poškodbe. Lepilo mora biti nanešeno enakomerno in zmerno. Lepilo potrebuje vsaj 4 ure sušenja, predno nadaljujete s popravilom. Nadaljujte s 6. korakom.
  5. Za manjše poškodbe v mehki plastiki: Za manjše poškodbe in praske armaturne plošče iz trde plastike po temeljitem čiščenju nadaljujte s 6. korakom.
  6. Ujemanje barve: Za mešanje ustrezne barve naj vam bo v pomoč priložena tabela. Upoštevajte, da bo končni rezultat veliko boljši, če boste barvo karseda natančno ujeli. Predlagamo, da najprej zmešate ustrezen odtenek v zelo majhni količini (test), ko pa ste zadovoljni, ponovite postopek s potrebno količino barve.
  7. Nanos tekoče plastike: S priloženim aplikatorjem nanesite tekočo plastiko v ustrezni barvi na poškodovano področje. Nanašajte tenko plast, presežek okoli poškodovanega dela pa odstranite. Za dober končni rezultat mora tekoča plastika biti nanešena na tanko in enakomerno.
  8. Uporaba strukturiranega papirja: Izberite strukturiran papir, ki je najbolj podoben strukturi armaturne plošče. Papir položite čez nanešeno tekočo plastiko in nanj narišite črko X čez mesto poškodbe. Bodite pozorni, da bo papir prav obrnjen – napis mora biti zgoraj. Poskrbite, da se med procesom papir ne premakne oz. zdrsne.
  9. Uporaba nastavka za prenos toplote: Električni likalnik nastavite na maksimalno temperaturo in počakajte, da se segreje (približno 5 minut). Vzemite nastavek za prenos toplote in ga prislonite ob likalnik za 3 do 4 minute. Ko se segreje, ga prislonite na mesto popravila, kjer ste označili s črko X in krožite po tem mestu 35 do 45 sekund. Ta proces bo strdil tekočo plastiko. bodite posebej pozorni, da se z vročim nastavkom ne dotaknete nezaščitenih delov armaturne plošče, saj lahko to privede do dodatnih poškodb. Strukturiran papir pustite na mestu popravila vse dokler se površina popolnoma ne ohladi. V kolikor z rezultatom niste popolnoma zadovoljni, proces ponovite. Končni rezultat je praviloma precej boljši, če proces ponovite večkrat s tanjšimi nanosi. Večje poškodbe lahko segrevate direktno z likalnikom, a pri tem pazite, da se ne dotaknete nezaščitene površine, saj jo lahko poškodujete. Predno odstranite strukturiran papir, se mora površina popolnoma ohladiti.

Pomembno: Strukturni papir med segrevanjem ne smemo premikati. Proces lahko izboljšate z večkratnimi ponovitvami. Strukturni papir in aplikator sta primerna za večkratno uporabo. Po uporabi oba očistite. Če je površina po popravilu preveč svetleča, jo lahko obdelate z gobico za matiranje. Če je površina premalo svetleča, površino obdelajte z voskom za vinil.

Dodatne informacije

Varnostni napotki

Plastična masa za popravilo: Pred uporabo natančno preberite etiketo in navodila za uporabo. EUH210 Varnostni list je na voljo na zahtevo. Epoksi trdilec: Vsebuje: Reakcijski produkt bisfenola A epiklorohidrinske smole s povprečno molekulsko težo ≤ 700; 2,4,6-tris(dimetilaminometil)fenolNevarno:H317 Lahko povzroči alergijski odziv kože. H314 Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči. P101 Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvod. P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. P301 + P312 – PRI ZAUŽITJU: ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika. P303 + P361 + P353 PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): takoj odstraniti/sleči vsa kontaminirana oblačila. Izprati kožo z vodo/prho. P305 + P351 + P338 – PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P310 – Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika. P405 Hraniti zaklenjeno. P501 Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi.

Jedko

Dražilno

POVEZANI PRODUKTI