ATG Alu-Fix kit za popravilo platišč

Komplet za popravilo Alu platišč.

Šifra: ATG111 Kategoriji: ,

29,95 

Opis produkta

Atg Smart Repair Alu-Fix kit je priročen komplet za popravilo aluminjastih platišč. Namenjen za hitro popravilo manjših poškodb na platišču. Temperaturno obstojen in odporen na vse kemikalije. Visoko kvalitetno polnilo zagotavlja, da bodo platišča spet kot nova.

Namenjen za trajno popravilo poškodb platišč, kot so: poškodbe od robnikov, praske, manjše vdrtine, poškodbe nastale pri montaži gum, ipd. Primerno za aluminijasta, železna, sintetična platišča in pokrove. Kit vsebuje vse potrebno za popravilo v 30 minutah.

Vsebina kompleta:
– 2 x plastična lopatica
– 1 x 10ml alu srebrna barva v sticku
– 1 x krpica za čiščenje
– 2 x alkoholna krpica za razmaščevanje
– 1 x par zaščitnih rokavic
– 1 x grobi brusni papir
– 1 x fini brusni papir
– 1 x 16g masa za popravilo
– 1 x navodila za uporabo

Uporaba in shranjevanje:
Izdelek zaščitite pred direktno sončno svetlobo, vročino in zmrzaljo. Za zaščito oseb in okolja upoštevajte navodila. Hranite izven dosega otrok in živali. Izdelek ni primeren za uživanje. Ne prevzemamo odgovornosti za neprimerno uporabo.

  Navodila za uporabo:

  1. Priprava: poškodovano platišče popolnoma očistite in razmastite, ostre robove pa odstranite.
  2. Oglejte si poškodovano mesto. Če je poškodba manjša, uporabite brusni papir in vodo za zgladitev poškodbe. Polakirajte s priloženim lakom.
  3. Če je poškodba večja, uporabite maso iz kita. Na karton iztisnite enakomerno obe komponenti in jih temeljito zmešajte. Maso nanesite na poškodovano mesto (na voljo 2-4 min). Mase naj bo nekoliko več, saj jo, ko se posuši (vsaj 15 min), zbrusite z vodobrusnim papirjem do željene oblike. V kolikor poškodba ni dobro zapolnjena, ponovite postopek.
  4. Očistite površino in nanesite priložen lak. Površina se mora pred uporabo vozila sušiti vsaj 2 uri. Lak doseže končno trdnost po treh dneh.

Dodatne informacije

Varnostni napotki

Alu-Fix Komponenta 1: Vsebuje: etil 2-cianoakrilat.Pozor: H319 Povzroča hudo draženje oči. H335 Lahko povzroči draženje dihalnih poti. H315 Povzroča draženje kože. H412 Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. EUH 202 Cianoakrilat. Nevarno. Kožo in oči zlepi v nekaj sekundah. Hraniti zunaj dosega otrok. EUH208 Vsebuje 1,4-dihidroksibenzen. Lahko povzroči alergijski odziv. P101 Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvod. P271 Uporabljati le zunaj ali v dobro prezračevanem prostoru. P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. P312 – Ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika. P405 Hraniti zaklenjeno. P501 Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi. Alu-Fix Komponenta 2: Vsebuje: Reakcijski produkt bisfenola A epiklorohidrinske smole s povprečno molekulsko težo ≤ 700. Pozor: H319 Povzroča hudo draženje oči. H315 Povzroča draženje kože. H317 Lahko povzroči alergijski odziv kože.  H412 Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. P101 Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvod. P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. P302 + P352 PRI STIKU S KOŽO: umiti z veliko mila in vode. P314 Ob slabem počutju poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. P501 Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi.

Dražilno

POVEZANI PRODUKTI