Hot

KOCH KC-Refresher Fluid

Tekočina za strojno zaplinjevanje in odstranjevanje neprijetnih vonjav v notranjosti vozila.

Availability: Ni na zalogi Šifra: 500001 Kategorije: , , , , ,

146,58 

Opis produkta

Tekočina za strojno zaplinjevanje in odstranjevanje neprijetnih vonjav v notranjosti vozila. Brez uporabe ozona, z dolgotrajnim učinkom prijetne vonjave. Nebulizacija omogoča učinkovito porazdelitev tekočine po celotnem prostoru in tako dosega optimalne rezultate tudi na težko dostopnih mestih. Vsebina: 1000ml.

Priporočila za uporabo: Odstranite nečistoče in vire vonja tako, da napravo pred uporabo temeljito očistite. Za uporabo v srednje velikem vozilu, v napravo KC-Refresher nalijte najmanj 100 ml tekočine ali ustrezno večjo količino za večja vozila. Napravo položite na tla sovoznikovega sedeža ter pustite delovati, dokler naprava ne konča procesa. To opozori piskanje naprave in rumena lučka na napravi po 20min plinjenja po prostoru.

Dodatne informacije

Varnostni napotki

Vsebuje citral, zmes: 5-kloro-2-metil-2H-izotiazol-3-on [EC št. 247-500-7] in 2-metil-2H-izotiazol-3-on [EC št. 220-239-6] (3:1). Lahko povzroči alergijski odziv. Varnosti list na voljo na zahtevo. Splošna navodila: Sleči kontaminirano obleko in čevlje ter jih temeljito očistiti pred ponovno uporabo. Če težave trajajo, takoj poiskati zdravniško pomoč. Pri vdihavanju: Zagotoviti dovolj svežega zraka. V stiku s kožo: Pri stiku s kožo umiti z vodo in milom. V stiku z očmi: Odstraniti kontaktne leče. Oči izpirati pri široko odprtih vekah s tekočo vodo 10-15 minut, pri tem pa zaščititi nepoškodovano oko. Pri zaužitju: Usta temeljito izperite z vodo. Ne izzivati bruhanja. Nezavestnim osebam ne dajati ničesar skozi usta.

POVEZANI PRODUKTI