KOCH Orange Power 10lt

Odstranjevalec drevesne smole, lepila in gume. Vsebina: 10lt.

Šifra: 192010 Kategorije: , ,

231,82 

Opis produkta

Topilo hitro deluje in počasi izhlapeva. Narejen iz naravnih pomarančnih ekstraktov. Odstranjuje ostanke lepila in nalepk, ostanke gumijastih sledi, smole, sledi črnila, olja, masti, katrana, zvečilnih gumijev, itn. Orange Power ni primeren samo za čiščenje laka, temveč za steklo, keramiko, kovino, itn. Ne vsebuje halogeniranih ogljikovodikov in je prijeten za uporabo, zahvaljujoč njegovemu prijetnemu pomarančnem vonju. VSEBUJE: pomarančevec, sladki,ekstrakti.
NAVODILO ZA UPORABO: Tekočino nanesite na suho in vpojno krpico ter nanesite na obdelovalno površino. Počakajte od 1 do 3 minut, da topilo reagira in nato obrišite ali odstranite z visokotlačno napravo. OPOZORILA: Pred uporabo preverite barvno obstojnost in kompatibilnost materialov. NEVARNO: Vnetljiva tekočina in hlapi. Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno. Povzroča draženje kože. Lahko povzroči alergijski odziv kože. Povzroča hudo draženje oči. Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. Preprečiti vdihavanje hlapov/razpršila. Preprečiti sproščanje v okolje. Nositi zaščitne rokavice/zaščito za oči/obraz. PRI ZAUŽITJU: takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika. NE izzvati bruhanja. Ob slabem počutju poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. Sestavine po Uredbi o detergentih EC 648/20045% – < 15%: neionske površinsko aktivne snovi; parfumi (Citral, Citronellol, Geraniol, Limonene, Linalool)

Dodatne informacije

Varnostni napotki

Vsebuje: pomarančevec, sladki, ekstrakti. Nevarno: Vnetljiva tekočina in hlapi. Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno. Povzroča draženje kože. Lahko povzroči alergijski odziv kože. Povzroča hudo draženje oči. Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. Preprečiti vdihavanje hlapov/razpršila. Preprečiti sproščanje v okolje. Nositi zaščitne rokavice/zaščito za oči/obraz. PRI ZAUŽITJU: takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika. NE izzvati bruhanja. Ob slabem počutju poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. Sestavine po Uredbi o detergentih EC 648/2004 5% – < 15%: neionske površinsko aktivne snovi; parfumi (Citral, Citronellol, Geraniol, Limonene, Linalool)

Vnetljivo

Zdravju škodljivo

Dražilno

Okolju škodljivo

POVEZANI PRODUKTI