KOCH Plast Star 10lt

166,58 

Silikonsko loščillo za zunanje gumijaste in plastične dele. Vsebina: 10lt.

Opis produkta

Premium loščilo vzdržuje in ščiti površine pred UV vplivi. Zahvaljujoč posebnim komponentam za nego (vosek, silikon), obdelovalnim površinam ponovno podaja originalni semi-mat videz. Preprečuje zamrzovanje vrat. Hitro in enostavna
uporaba, prijeten vonj, neverjetni in dolgotrajen učinek. VSEBUJE: Ogljikovodiki, C7-C9, n-alkani, izoalkani, ciklični. NAVODILA ZA UPORABO: Pred uporabo loščilo dobro pretresite. Z gobo enakomerno nanesite na čiste in suhe površine, vtrite v površino in pustite, da se popolnoma posuši. OPOZORILA: Pred uporabo preverite ustreznost in skladnost. Ne uporabljajte na površinah, kjer je spolzkost nezaželena (gumijaste preproge, pedala, volan, itn.). NEVARNO: Lahko vnetljiva tekočina in hlapi. Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno. Lahko povzroči zaspanost ali omotico. Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože. Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. Preprečiti vdihavanje hlapov/razpršila. Preprečiti sproščanje v okolje. PRI ZAUŽITJU: takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika. NE izzvati bruhanja. Ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika.

Dodatne informacije

Varnostni napotki

Vsebuje: Ogljikovodiki, C7-C9, n-alkani, izoalkani, ciklični. Nevarno: Lahko vnetljiva tekočina in hlapi. Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno. Lahko povzroči zaspanost ali omotico. Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože. Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. Preprečiti vdihavanje hlapov/razpršila. Preprečiti sproščanje v okolje. PRI ZAUŽITJU: takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika. NE izzvati bruhanja. Ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika.

Vnetljivo

Zdravju škodljivo

Dražilno

Okolju škodljivo

POVEZANI PRODUKTI