KOCH Plast Star Siliconölfrei 10lt

Brezsilikonsko loščillo za zunanje gumijaste in plastične dele. Vsebina: 10lt.

Šifra: 173010 Kategorije: , , ,

146,92 

Opis produkta

Premium loščilo vzdržuje in ščiti površine pred UV vplivi. Zahvaljujoč posebnim komponentam za nego (vosek, silikon), obdelovalnim površinam ponovno podaja originalni semi-mat videz. Preprečuje zamrzovanje vrat. Hitro in enostavna
uporaba, prijeten vonj, neverjetni in dolgotrajen učinek. VSEBUJE: Ogljikovodiki, C7-C9, n-alkani, izoalkani, ciklični. NAVODILA ZA UPORABO: Pred uporabo loščilo dobro pretresite. Z gobo enakomerno nanesite na čiste in suhe površine, vtrite v površino in pustite, da se popolnoma posuši. OPOZORILA: Pred uporabo preverite ustreznost in skladnost. Ne uporabljajte na površinah, kjer je spolzkost nezaželena (gumijaste preproge, pedala, volan, itn.). NEVARNO: Lahko vnetljiva tekočina in hlapi. Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno. Lahko povzroči zaspanost ali omotico. Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože. Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. Preprečiti vdihavanje hlapov/razpršila. Preprečiti sproščanje v okolje. PRI ZAUŽITJU: takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika. NE izzvati bruhanja. Ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika.

Dodatne informacije

Varnostni napotki

Vsebuje: Ogljikovodiki, C7-C9, n-alkani, izoalkani, ciklični. Nevarno: Lahko vnetljiva tekočina in hlapi. Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno. Lahko povzroči zaspanost ali omotico. Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože. Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda. Hraniti zunaj dosega otrok. Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. Preprečiti vdihavanje hlapov/razpršila. Uporabljati le zunaj ali v dobro prezračevanem prostoru. PRI ZAUŽITJU: takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika. PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Izprati kožo z vodo/prho. Ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika. NE izzvati bruhanja. Hraniti na dobro prezračevanem mestu. Hraniti v tesno zaprti posodi. Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi.

Vnetljivo

Zdravju škodljivo

Dražilno

Okolju škodljivo

POVEZANI PRODUKTI