KOCH PreFoam Efficient 20lt

Močni peneči predpralni detergent, za čiščenje tovornih in motornih vozil. Prijetno odišavljen. Vsebina: 20lt.

Šifra: 461020 Kategorije: , , , ,

99,06 

Opis produkta

Koncentrirani, visoko alkalni, peneči predpralni detergent, brez fosfatov, za čiščenje tovornih in motornih vozil. Učinkovito odstranjuje trdovratno umazanijo ter insekte kot so žuželke, ptičji iztrebki ter okoljsko umazanijo. Močna pena, v kombinaciji s svežim citrus vonjem, zagotavlja prijetno čiščenje vozil.VDA-skladen razred B: čas izpostavljenosti maks. 1 min, maks. aplikacija koncentracija 1:100.

NAVODILO ZA UPORABO: Odstranjevanje insektov: 1:20; Podvozje vozil: 1:30; Predpranje tovornih vozil: 1:15 do 1:20. Nanesite od spodaj navzgor po celotni površini in temeljito odstranite umazanijo z visokotlačnim čistilcem. Predpranje vozil od 1:30 – 1:100. Platišča: 1:4 – 1:20.

Dodatne informacije

Varnostni napotki

OPOZORILA: Povzroča hude poškodbe oči. Lahko je jedko za kovine. Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči. Ne vdihavati hlapov ali razpršila. Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko in zaščito za obraz/oči. PRI ZAUŽITJU: Izprati usta. Ne izzvati bruhanja. PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Kožo izprati z vodo ali prho. PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika. Odpraviti razlitje, da se prepreči materialna škoda. VSEBUJE: Natrijev hidroksid. Alkoholi, C12-14, etoksilirani, sulfati, natrijeve soli.

Jedko

POVEZANI PRODUKTI