KOCH Protector Wax 10lt

Inovativni, visokotehnološki, visokokakovostni in zaščitni vosek za strojno pranje vozil. Omogoča visoki sijaj, lotus učinek in zaščito. Vsebina: 10lt

Šifra: 319010 Kategorije: , , ,

177,05 

Opis produkta

Inovativni, visokotehnološki, visokokakovostni in zaščitni vosek za strojno pranje vozil. Omogoča visoki sijaj, lotus učinek in zaščito. Vsebina: 10lt

Dodatne informacije

Varnostni napotki

Povzroča draženje kože. Povzroča hude poškodbe oči. Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda. Hraniti zunaj dosega otrok. Nositi zaščitne rokavice in zaščito za oči / obraz. PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE / zdravnika. amino funkcionalni siloksan Ocetna kislina 1-propanaminij, 2-hidroksi-N-(2-hidroksipropil)-N,N-dimetil-, diestri z maščobnimi kislinami rastlinskega olja, C18-nenasičen, metil sulfati (soli)

Jedko

POVEZANI PRODUKTI