RUSTOP PLUS 25KG

173,48 

Odstranjevalec zračne rje.

SKU: 1111.1.25kg Kategorije: , ,

Opis produkta

Odstranjevalec zračne rje.

Dodatne informacije

Varnostni napotki

Vsebuje: Oksalna kislina; Fosforjeva kislina; Klorovodikova kislina . Nevarno: Lahko je jedko za kovine. Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči. Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Izprati kožo z vodo/prho. PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi. Sestavine po Uredbi o detergentih EC 648/2004 < 5%: neionske površinsko aktivne snovi.

Jedko

POVEZANI PRODUKTI