SPREJ ZA ČIŠČENJE KLIMA NAPRAV 500ml

8,30 

Sredstvo za čiščenje klima naprav, prezračevalnih sistemov, konvektorjev, zračnih filtrov, vlažilnikov zraka in kondenzacijskih rezervoarjev za vodo. Vsebina: 500ml

Opis produkta

Učinkovito sredstvo na osnovi alkohola, s katerim čistimo klimatske kanale in celotni klimatski sistem v pisarnah, domovih, vozilih, sanitarnih prostorih, industriji itn. Vsebuje dodatno plastično razpršilno cevko za lažje čiščenje težko dosegljivih delov. Ima svež in prijeten vonj po čajevcu.

Dodatne informacije

Varnostni napotki

Nevarno: Zelo lahko vnetljiv aerosol. Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju. Hraniti zunaj dosega otrok. Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. Ne pršiti proti odprtemu ognju ali drugemu viru vžiga. Ne preluknjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna. Preprečiti vdihavanje prahu/dima/plina/meglice/hlapov/razpršila. Zaščititi pred sončno svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam nad 50 °C/122 °F. Odstraniti vsebino/posodo kot nevaren odpadek. Sestavine po Uredbi o detergentih EC 648/2004 > 30%: alifatski ogljikovodiki (potisni plini)

Vnetljivo

POVEZANI PRODUKTI