ATG Windscreen Repair Kit UV

Kit za popravilo vetrobranskih stekel

Šifra: ATG124 Kategoriji: ,

36,54 

Opis produkta

Unikatni UV sistem za hitro in en enostavno popravilo in odstranjevanje poškodb na avtomobilskih steklih. Posebne zračne molekule prodrejo v steklo in ga zapolnijo. Izjemne sposobnosti lepljenja na steklo. Produkt tvori popolnoma nevidno tvorbo in tako je popravilo popolnoma nevidno. Priložena UV lučka omogoča da se polnilo hitreje in učinkoviteje strdi. Popolnoma brez rizika. Primerno za popravila poškodb premera do 2,5 cm.

Kit vsebuje:
– 1 x UV polnilo za steklo
– 1 x polnilo – trdilec
– 1 x Injekcija
– 1 x Čistilna igla
– 1 x čistilna krpica
– 1 x nožek
– 1 x aplikator za polnenje
– 5 x zaključna folija
– 2 x samolepilno tesnilo
– 1 x UV lučka

Navodila za uporabo:
Navedena na originalni embalaži.

Dodatne informacije

Varnostni napotki

Vsebuje: 2- hidroksietil metakrilat, benzil metakrilat, akrilna kislina POZOR: H315 – Povzroča draženje kože. H319 – Povzroča hudo draženje oči. H317 – Lahko povzroči alergijski odziv kože. H335 – Lahko povzroči draženje dihalnih poti. P102 – Hraniti zunaj dosega otrok. P260 – Ne vdihavati hlapov. P264 – Po uporabi temeljito umiti roke. P271 – Uporabljati le zunaj ali v dobro prezračevanem prostoru. P305 + P351 + P338 – PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P501 – Odstraniti vsebino/posodo v skladu z lokalnimi predpisi.

Dražilno

POVEZANI PRODUKTI