KOCH PreWash Express 23kg

Visoko koncentrirani in močni alkalni predpralni detergent za čiščenje tovornih vozil. Brez fosfatov. Vsebina: 23kg.

Šifra: 296023 Kategorije: , , ,

126,92 

Opis produkta

Visokokoncentrirani močni alkalni detergent za hitro predpranje vozil in tovornjakov. Brez fosfatov. Kombinacija kakovostnih sestavin in površinsko aktivnih snovi zelo hitro raztopijo najbolj trdovratno umazanijo, kot so žuželke, ptičji iztrebki, transportno umazanijo, umazanijo iz platišč, itn. Primeren zlasti za avtopralnice s kratkimi reakcijskimi časi (npr. sistemi hitrega pranja). Optimalno primeren tudi za biološke čistilne naprave. Reakcijski čas max. 1min.

NAVODILO ZA UPORABO: Odvisno od umazanije: Predpranje od 1:30 – 1:100. Platišča: 1:4 – 1:20. Nanesite po celotni površini in temeljito odstranite po 1 min z visokim pritiskom.

Dodatne informacije

Varnostni napotki

OPOZORILA: Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči. Lahko je jedko za kovine. Ne vdihavati hlapov ali razpršila. Nositi zaščitne rokavice/ zaščitno obleko in zaščito za obraz/oči. Izprati usta. Ne izzvati bruhanja. PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Kožo izprati z vodo ali prho. PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika. Odpraviti razlitje, da se prepreči materialna škoda. VSEBUJE: Natrijev hidroksid, Izotridekanol, etoksiliran. Alkoholi, C12-14, etoksilirani, sulfati, natrijeve soli.

Jedko

POVEZANI PRODUKTI