KOCH PreWash B 11kg

Visokokoncentrirano alkalno čistilo za predpranje vozil in odstranjevanje insektov. Brez fosfatov. Vsebina: 11kg.

Šifra: 303011 Kategorije: , ,

61,16 

Opis produkta

Visokokoncentrirani in alkalni detergent, brez fosfatov, za predpranje vozil. Visok delež kompleksnih sredstev, površinsko aktivnih snovi in posebnih dodatkov, raztopi tudi najbolj trdovratno umazanijo, kot so insekti, ptičji iztrebki, transportno umazanijo, itn. Idealen detergent za avtopralnice s kratkim reakcijskim časom. Primeren za biološke čistilne naprave. NAVODILA ZA UPORABO: Odvisno od umazanije, detergent redčimo z vodo od 1: 30 do 1:100. Površine naj bodo predhodno ohlajene in mokre. Pustite, da deluje kratek čas. OPOZORILA: Ne uporabljate na vročih površinah. Ne pustite, da se zasuši. Pred uporabo preverite ustreznost in skladnost.

Dodatne informacije

Varnostni napotki

Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči. Lahko je jedko za kovine. Ne vdihavati hlapov ali razpršila. Nositi zaščitne rokavice / zaščitno obleko in zaščito za obraz / oči. PRI ZAUŽITJU: Izprati usta. Ne izzvati bruhanja.PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Izprati kožo z vodo / prho. PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE / zdravnika. Odpraviti razlitje, da se prepreči materialna škoda. Vsebuje Kalijev hidroksid. DRUGE NEVARNOSTI: Mešanice ne vsebuje nobene snovi vPvB oz. ne sodi pod dodatek XII (EU) uredbe 1907/2006 (<0,1%). Mešanice ne vsebuje nobene snovi PBT oz. ne sodi pod dodatek XIII (EU) uredbe 1907/2006 (<0,1%). Visoka pH vrednost je lahko škodljiva za vodo.

Jedko

POVEZANI PRODUKTI